Vigiles var de brandkorps, som fandtes i de større byer i Romerriget, bl.a. Rom og havnebyen Ostia. De var militært organiseret, bestod som regel af frigivne slaver og var fx i Rom fra Augustus' tid organiseret i syv kohorter på hver ca. 1000 mand. I tilfælde af uro blev de også benyttet som polititropper. I Ostia er deres kaserne bevaret.