Vider, regler, der i ældre tid gjaldt for de enkelte landsbyer; se landsbyvedtægter.