Veto, forkastelsesret, især et statsoverhoveds ret til at forkaste love, enten ved definitiv forkastelse (absolut veto) el. ved udsættelse (suspensivt el. udsættende veto). Internationalt bruges vetoretten i FN's Sikkerhedsråd, hvor de fem permanente medlemslande kan nedlægge veto og dermed forkaste afgørelser. Se vetoret.