Verslære, om versformernes bygning og funktion; se metrik.