Varians, sandsynlighedsteoretisk og statistisk begreb. Variansen af en stokastisk variabel X er defineret som dens andet moment omkring sin middelværdi, altså var(X) = E((XE(X))2), hvor E betegner middelværdiberegning. Mht. variansens fortolkning, se standardafvigelse.