Vareforsikring, forsikring af varer under transport samt af varelagre, råvarer o.l., se transportforsikring og kombineret erhvervsforsikring.