Kombineret erhvervsforsikring, forsikring, som formentlig er den mest almindelige forsikringsform inden for erhvervslivet. Dækning for brand-, tyveri- og vandskade samles i én police, der kan suppleres med driftstabsforsikring. En kombineret erhvervsforsikring omfatter alt løsøre i en virksomhed, dvs. maskiner, inventar, værktøjer, redskaber og varer. I policen anføres dels en forsikringssum svarende til løsørets nyværdi, dels en forsikringssum for driftstab.