Transportforsikring, forsikring af varer eller gods under transport med alle former for transportmidler og ophold i forbindelse med transport. Alle typer varer og gods er omfattet af forsikringen, der også kan omfatte bygningselementer og stålkonstruktioner af enhver art. I sin oprindelige form omfattede transportforsikringen kun risikoen ved sørejser og dækkede normalt kun mod totalforlis, men den blev gradvis udvidet til at omfatte alle former for transportrisici til vands, til lands eller i luften. Transportforsikring tegnes enten hver gang, forsikringstageren har behov herfor, eller under en rammeaftale, som gælder for et år ad gangen og omfatter alle forsikringstagerens forsendelser i perioden.