Værft, varf, kunstig forhøjning opført af græstørv til sikring af gårdanlæg mod oversvømmelse i stormflodstruede tidevandsområder. Værfter blev anlagt, før man byggede diger. Et bassin i værftet tjente som ferskvandsreservoir. Værfter findes bl.a. ved Misthusum i Ballummarsken og syd for Møgeltønder samt på Halligerne i Det Nordfrisiske Vadehav.