Værdistigningsskat, skat på en formuegenstands værdistigning, fx den såkaldte grundstigningsskyld, der var en skat på værdistigning på jord, opkrævet 1926-65, og avancebeskatning ved salg af aktier.