Værdimængde, billedmængde, i matematik mængden af værdier for en funktion eller billedpunkter for en afbildning. Fx består værdimængden for funktionen xx2, xR , af de positive reelle tal og 0.