Uskadelig nyttesret er en juridisk betegnelse for den ret, almenheden har til under visse omstændigheder at tilegne sig naturens frugter. Ifølge Christian 5.s Danske Lov 6-17-31 fra år 1683 har alle således ret til at plukke så mange nødder, "som hand der fortærer og ej videre".