Ural-altaiske sprog, ældre samlebetegnelse for de uralske sprog og de altaiske sprog, som har visse fællestræk mht. fonologi, morfologi og ordforråd. De uralske sprogs postulerede slægtskab med de altaiske tilbagevises dog ofte; ligheder mht. ordforråd tilskrives således bl.a. de mange låneord i uralske sprog hentet fra altaiske sprog som tyrkisk og mongolsk.