Ulovligt fravær, forseelse, hvorved en militærperson ulovligt fjerner sig eller udebliver fra det militære tjenestested eller fra tjenesten. Kortvarig uagtsom udeblivelse straffes normalt ikke, mens langvarig eller gentagen udeblivelse, udeblivelse fra vagt, agterudsejling mv. kan medføre frihedsstraf. Se også desertation og militær strafferet og retspleje.