Desertation, (af fr. désertation 'rømning', af lat. desertare, af deserere 'forlade, lade i stikken'), rømning, ulovligt fravær fra militær tjeneste i den hensigt at unddrage sig tjenesten helt eller i længere, ubestemt tid. Forseelsen, som i tidligere danske militære straffelove blev kaldt rømning, er ikke gjort selvstændigt strafbar hverken i den militære straffelov af 1973 eller i Militær straffelov, som trådte i kraft 1.1.2006. Rømningshensigt betragtes dog fortsat som en skærpende omstændighed ved strafudmåling for ulovligt fravær. Se også militær strafferet og retspleje.