Ufyldestgjort panthaver, en pant- eller udlægshaver i fast ejendom, der overtager ejendommen på tvangsauktion for et bud, som ikke dækker hans fordring fuldt ud. Hvis restfordringen derefter kræves betalt af pantsætteren personligt, kan retten nedsætte fordringen, såfremt det godtgøres, at auktionsbuddet stod i misforhold til ejendommens værdi på auktionstidspunktet.