Uddannelseshjælp, se Statens Uddannelsesstøtte, studielån, uddannelsesstøtte og revalidering.