revalidering

Artikelstart

Revalidering, (af re- og afledn. af lat. validus 'stærk, sund'), erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp med det mål, at personer med begrænset arbejdsevne fastholdes eller bringes ind på arbejdsmarkedet. Revalidering ydes af kommunernes social- og arbejdsmarkedsforvaltninger i overensstemmelse med Aktivloven. Det er en betingelse, at der er en realistisk mulighed for, at revalideringen fører til hel eller delvis selvforsørgelse, og at aktiviteter efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelige. Arbejdsevnen kan være nedsat af såvel fysiske som psykiske og sociale grunde, og tildeling af revalidering er uafhængig af en evt. ægtefælles indtægt og af egne og ægtefællens formueforhold; se også Aktivloven og arbejdsevne.

Revalideringsprocessen kan opdeles i en for-revalidering, hvor det afklares, hvad personen ønsker og kan klare, fx i form af forberedende skolegang eller arbejdsprøvning, og revalidering iværksat efter en jobplan. Revalidering kan bestå af fx kortere- eller længerevarende uddannelse eller virksomhedsrevalidering som optræning hos private eller offentlige arbejdsgivere eller hjælp til at etablere egen virksomhed. Valget af revalideringsforanstaltning skal ske ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov, med henblik på at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

Under forrevalideringen modtager revalidenden fortsat sin hidtidige sociale ydelse, fx sygedagpenge eller kontanthjælp, mens der under erhvervsplanen gives enten revalideringsydelse svarende til maksimal arbejdsløshedsdagpengesats eller løn, hvis der har været hidtidig tilknytning til arbejdsmarkedet, eller der er forsørgerbyrder. Unge under 25 år modtager halv revalideringsydelse, dog kun hvis de ikke kan klare sig for SU eller lignende. For revalidender, der modtager starthjælp, erstatter denne ydelse revalideringsydelsen.

Revalideringsydelsen kan højst udbetales i fem år; for svært handicappede kan den bevilges til længere uddannelser, og i forbindelse med barsel og sygdom e.l. kan der dispenseres og gives forlængelse af perioden med revalideringsydelse.

Afslag på revalidering kan ankes til det sociale nævn i statsregionen og i principielle sager videre til Ankestyrelsen.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig