arbejdsevne

Artikelstart

Arbejdsevne, evne til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet for at kunne udføre arbejdsopgaver, der giver løn til hel eller delvis selvforsørgelse. Arbejdsevnen skal beskrives og vurderes, når der skal tages stilling til spørgsmål om fx revalidering, fleksjob eller førtidspension.

Dette indebærer en helhedsbedømmelse af en persons samlede situation og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet og forudsætter og understøtter en tidlig, aktiv og forebyggende indsats. Ved bedømmelsen må der ikke tages hensyn til eventuelle strukturproblemer på arbejdsmarkedet, fx høj arbejdsløshed, men arbejdsfunktionerne skal eksistere i rimeligt omfang på det aktuelle arbejdsmarked.

Arbejdsevnemetoden

Kommunen vurderer arbejdsevnen på grundlag af en samlet beskrivelse og vurdering af borgerens faglige og personlige ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer sammenholdt med en vurdering af, hvilke konkrete jobfunktioner som borgeren kan varetage på arbejdsmarkedet.

Beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevnen udføres overalt med baggrund i en fælles metode. Metoden er udviklet med baggrund i erfaringerne fra en tidligere udviklet metode: "Metode til god sagsbehandling på førtidspensionsområdet", der er målrettet arbejdsevnevurderingen ved afgørelse om påbegyndelse af pensionssag.

Denne metode blev udviklet i perioden 1998-2000 i samarbejde med otte kommuner. Indførelsen af arbejdsevnemetoden i 2003 var en udmøntning af førtidspensionsreformen og det rummelige arbejdsmarked.

En vurdering af arbejdsevnen bruges når der skal tages stilling til ressourceforløb, revalidering, fleksjob eller førtidspension.

Selve metoden fastsætter en række krav til sagsbehandlingen, som har til hensigt at forbedre borgernes retssikkerhed, at skabe kontinuitet i sagsbehandlingen på tværs af en række sagsområder og at opnå et systematisk opbygget dokumentationsgrundlag baseret på fælles præmisser som grundlag for myndighedernes afgørelser. Borgeren skal medinddrages i sagsbehandlingen.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig