Udbud og efterspørgsel, se marked (markedsmekanismen) og pris (prisdannelse).