Udavl, kønnet formering mellem fjerntbeslægtede eller helt ubeslægtede individer; modsat indavl (se også formering). Mange planter sikrer på forskellig vis udavl, fx ved genetisk bestemte sterilitetsforhold eller ved blomstringsfænologien (se bestøvning og bregner). Udavl kan resultere i heterosis (krydsningsfrodighed) og benyttes fx i avlsarbejdet med husdyr til at øge udbytte og ydelser, se avl.