Tylvtered, i ældre lovgivning form for partsed med mededsmænd (se edsbevis), der bestod i, at den sagsøgte part og 11 mededsmænd aflagde ed. I den middelalderlige lovgivning forekom også ed, der blev aflagt af to, tre eller undertiden ni tylvter. Visse love hjemlede også anvendelse af en halv eller en kvart tylvt.