Turkana er et østnilotisk sprog, der tales af ca. 370.000 (2000) vest for Turkanasøen i Kenya. Se nilotiske sprog.