Trykjagt er en jagtform, hvor et antal drivere stilfærdigt driver såten af og genner vildtet ud til de udposterede skytter. Vildtet bliver ikke skræmt af driverne men lister diskret bort. Derfor får skytterne chancer til vildt, der kommer roligt frem og ofte standser op for at se tilbage efter driverne. Det giver skytterne mulighed for at udvælge sig de rigtige dyr, kontrollede skudsituationer, sikre skud og dermed lav risiko for anskydninger. Trykjagt er derfor en forholdsvis skånsom jagtform. Driverne kan medbringe jagthunde i snor, men de slippes ikke, netop for ikke at stresse vildtet unødigt. Jagthundene skal være sporsikre og interesserede i hårvildt, altså pattedyr. Det giver trykkerne mulighed mere målrettet at trykke frem mod vildtets daglejer. Racerne der anvendes på trykjagt er schweisshunde, korttidsdrivende hunde, apporterende hunde, stående hunde m.fl. Vildtet der jages er primært hjortevildt som råvildt og kronvildt og bl.a. ræv.