Tripelpunkt, det punkt i et fasediagram, hvor der er ligevægt mellem tre faser, normalt fast fase, væskefase og dampfase.