Trierark, (gr. trierarchos, af gr. trieres; se triere + -ark), historisk person, der kommanderede (el. udrustede) en triere.