Trevlemunde, Cephalochordata, Acrania, underrække af fiskelignende, men skeletløse chordater. Trevlemunde bliver op til 10 cm og lever nedgravet i sand eller skalgrus. De er udbredt i tempererede og tropiske kysthave. Af de 25 arter findes en enkelt, lancetfisken, i Nordsøen og Kattegat.