Translation er i sprogvidenskab en betegnelse introduceret af L. Tesnière for det strukturelt syntaktiske forhold, at en størrelse optræder i en form, der tillader den at udfylde en ledfunktion, som ellers udfyldes af andre ordklasser, jf. at verbets infinitiv kan optræde i nominale ledfunktioner som fx subjekt og objekt. Translation er beslægtet med det senere begreb transformation.