Trækrybere, Dendrocolaptidae, familie af suboscine spurvefugle med 52 arter i Amerika mellem sydlige Mexico og nordlige Argentina. De er nærtbeslægtede med ovnfugle. De måler 15-39 cm og er brunlige med rød toning på vinger og hale. Næbbet er lige eller let nedadbuet, hos én slægt langt og seglformet. Trækryberne færdes på træstammer omtrent som træløbere og støtter med halen, der er stiv. Føden er forskellige smådyr. Reden bygges i et hul, fx et gammelt spættehul; der lægges normalt to æg. Ungerne fodres i reden af begge mager og forbliver sammen med hunnen i lang tid efter udflyvningen.