Tirade, inden for teatret en længere verbal passage, hvori en person som en virtuos retorisk præstation udbreder sig om et tema, fx elskov, fædreland eller ære, og derved nærmest sætter handlingen i stå. Tirader hører især hjemme i deklamatorisk drama som den franske klassicistiske tragedie og i melodramatiske genrer. I commedia dell'arte var en del af hemmeligheden bag den improviserede form, at skuespillerne havde et repertoire af fx gags og tirader at trække på.