Tillit er hærdnet og konsolideret morænemateriale, till, dannet ved diagenese eller lav grad af metamorfose af løse gletsjersedimenter.