Thalamus, (lat., af gr. thalamos 'indre værelse'), mellemhjernens øvre del, se hjerne.