Tekma, enhed for masse i det såkaldt tekniske enhedssystem; tekma svarer til kg i andre målesystemer, men mens masse i disse udgør et grundbegreb, hvorfra bl.a. acceleration afledes, er tekma en enhed, der er afledt af grundbegreber for acceleration (nemlig tyngdeacceleration) og kraft; 1 tekma = 9,807 kg.