Teamwork, (eng.), gruppearbejde; samarbejde om en fælles opgave.