Takserborgere, i ældre tid borgere, som skulle foretage skatteligningen i købstæderne. Takserborgere indførtes ved en forordning i 1619, hvori det bestemtes, at borgerne hvert år alt efter byens størrelse skulle vælge to, fire eller flere borgere til at foretage ligningen sammen med det foregående års kæmnere. Ordningen videreførtes i senere lovgivning, men blev afskaffet i 1837.