Taksation, (af lat. taxatio 'vurdering', afledn. af taxare 'vurdere', egl. 'berøre hårdt'), vurdering, der foretages af specialuddannede taksatorer, hvis opgave det er at vurdere forsikrede genstande før og efter en skade. Vurderingen danner grundlag for forsikringsselskabets erstatningsberegning.