Takling, (afledn. af nederl. takelen 'forsyne et sejlskib med reb, tove o.l. nødvendigt for sejlføringen'), anordning i form af bevikling eller besnøring til sikring af, at tampen (enden) af et stykke tovværk ikke skal løbe op. Taklingen udføres normalt med taklegarn eller sejlgarn som med et passende antal tørn ombinder tampen. Taklingen kan også syes eller udføres ved at stikke tovets kordeller ind i tovet (spansk takling). Syntetisk tovværk som fx nylontov takles nemmest ved at sammensmelte fibrene. Se også tovværk.