Tabularium, (afledn. af lat. tabula 'tavle, bræt'), hovedarkivet for offentlige dokumenter i antikkens Rom. Tabulariet lå som Forum Romanums vestlige afslutning. Rester heraf står i dag tilbage, og de velbevarede buer, som udgjorde tabulariets bagside, tjener som dele af fundamentet for Roms nuværende rådhus. Endvidere fandtes et lokalt tabularium i de enkelte provinser.