Table mountain er en betegnelse for et fritliggende bjerg med plateaulignende top, dannet som erosionsrest af et oprindelig mere udstrakt slettelandskab. Et kendt eksempel er Taffelbjerget nær Cape Town i Sydafrika.