Tægtedag, i ældre lovsprog retsdag — altså en dag, hvor retten behandler en sag. Betegnelsen anvendtes fx i Christian 5.s Danske Lovs 1-3-4 af 1683 og i Retsplejeloven af 1916 indtil en ændring af loven i 1979.