Sveer, germansk folkestamme i det nuværende Sverige. Der hersker stor usikkerhed om sveerne. Ifølge en ældre opfattelse skal Uppland have været deres hovedområde, hvorfra de bredte sig; at de i 500-t. skal have besejret göterne, er dog tvivlsomt. Fra 800-t. var sveer en fællesbetegnelse, som også omfattede göterne, og i løbet af middelalderen kom sveer til at betyde svensker, se Svea rike.