Svømmeblære, organ, der hos en del primitive fisk fungerer som lunge, mens den hos mere avancerede fisk er et hydrostatisk (ligevægts-) organ. Se benfisk.