Sværdfisk, Xiphias gladius, art, der sammen med marliner, spydfisk og sejlfisk udgør sværdfiskfamilien. Sværdfisken har navn efter den forlængede overkæbe. Den findes i de varmere dele af alle oceaner og er en regelmæssig gæst i danske farvande. Den lever især af stimefisk som sild og makrel, kan blive ca. 4,5 m lang og veje op til 500 kg. Det er en værdifuld spisefisk og en værdsat sportsfisk.