Superflua non nocent, (lat.), det overflødige (el. for meget) skader ikke.