Sumpcypres, Taxodium, nåletræsslægt i sumpcypresfamilien med to arter hjemmehørende i det sydlige USA, Mexico og Guatemala. Det er store, op til 45 m høje, skovdannende træer; et individ af Taxodium mucronatum i Mexico har en stammeomkreds på ca. 36 m, hvilket er den største kendte omkreds hos noget træ. T. distichum, der er løvfældende, vokser normalt i sumpe og ved søbredder, mens den stedsegrønne T. mucronatum vokser på mere tørre steder. I Tertiærtiden var sumpcypres vidt udbredt i Nordamerika og det nordlige Europa.