Sump, våde eller fugtige områder. Fugtighedsforholdene kan variere, men der står ofte vand mellem planter og træer. Se el (elleskov), hængesæk, kær, mose, rørsump og strandsump.