Sulfo- er forstavelse for atomgrupperingen −SO3H, der bl.a. findes i benzensulfonsyre, C6H5−SO3H, og sulforavsyre, HOOC− CH2−CH(SO3H)−COOH.