Substitution er i matematik især erstatning af en variabel med et udtryk, der indeholder en eller flere andre variable. Det sker fx ved løsning af ligninger og ved integration ved substitution (se integralregning).