Sublimation, (af lat. sublimatio, gen. sublimationis, af sublimis 'høj, med retning opad'), fordampning af et fast stof uden forudgående smeltning. Sublimation kan kun foregå ved temperaturer under stoffets tripelpunkt. Ved afkøling af dampen under uforandret tryk fås stoffet i fast form, ofte som krystaller. Ammoniumklorid (salmiak) og kviksølv(II)klorid (sublimat) er eksempler på stoffer, som kan sublimere ved atmosfæretryk. Vand (is) kan sublimere under vakuum, hvilket er grundlaget for frysetørring af levnedsmidler.