Student, person, der har taget studentereksamen fra gymnasiet (stx) eller anden gymnasial uddannelse: højere forberedelseseksamen (hf), handelsgymnasiet (hhx) eller det tekniske gymnasium (htx). Se også studenterhue.